حوزه Cloud Computing

حوزه Cloud Computing

شرکت ماهورنت در حوزه Cloud Computing با شناخت از کلیه مدل های ارایه شده در SDN توانسته است در این جهش تکنولوژی همراه شده و در کلیه Scope های یک سازمان یا یک شرکت ( LAN ، WAN ، Data Center ) پیشنهادات سازنده ای در این گذر ارایه کند .

این خدمات شامل مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی مبتنی بر تکنولوژی های روز و یا برندهای ارایه کننده تکنولوژی SDN چه در Underlay و چه در Overlay است .

SDN در حوزه Data Center شامل ارایه خدمات در

 • حوزه cisco با شناخت از ACI Model ( APIC ، Nexus 9000 Series و … ) ، 
 • حوزه سرویس با شناخت از Open Stack ، VMware
 • Orchestration چه در لایه سرویس و لایه Infrastructure 

SDN در حوزه LAN شامل ارایه خدمات در حوزه Cisco شامل

 • حوزه زیرساخت شبکه LAN با شناخت از SD-Access شامل (Software DNA Center ، SD Router and SD Switch )
 • حوزه زیرساخت شبکه WAN با شناخت از SD-WAN شامل               ( vMange ، vSmart ، vEdge و DNA Software ، ISE و … )
قبلی
بعدی

ما به خود ایمان داریم که با دانش و تجربه 20 ساله ما ، شمامی توانید به اسودگی پروژه خود را مدیریت کنید

خدمات در حوزه SDN شامل

شناخت از وضعیت موجود تا رسیدن به گذر
انتخاب مدل های متناسب با نیاز سازمان یا شرکت
ارائه مستندات وضعیت موجود
آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح بهینه
تحلیل تغییرات مورد نیاز و ارایه طرح گذر

طراحی ، تامین تجهیزات ، پیاده سازی و پشتیبانی

 • طراحی و پیاده سازی جلسات تحلیلی – آموزشی براساس وضعیت موجود و تکنولوژی های مورد استفاده
 • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP
 • پیاده سازی موارد مورد تایید با همکاری با تیم اجرایی به صورت نظارت کامل بر پروسه پیاده سازی تغییرات در مواقع اعمال تغییرات جزیی توسط کارفرما
 • استقرار تیم های فنی مورد نظر در زمان پیاده سازی تغییرات کلی
 • ارائه مستندات شبکه بعد از تغییرات براساس استاندارهای مستندسازی
 • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات
 • نظارت بر خرید انجام شده
preloader