معرفی اساتید

mohammad

محمد مهدی یوحنایی

مشاور ، طراح و مجری پروژه های ملی و فرا ملی

درباره من

مدیر CTO در شرکت ماهورنت

مدرس حوزه های

Data Center، Network، Cloud

Certified از شرکت سیسکو

CCIE Data Center V1

CCIE Number # 48120

همکاری با سازمان های : شرکت مخابرات ایران ، شرکت زیرساخت ، مجموعه شرکت های نفت و گاز و پترشیمی ، بانک های دولتی و خصوصی ، سازمان های نظامی و دولتی در پروژه های متعدد شبکه ، ارتباطات سازمان ، مراکز داده ، هم در حوزه مشاوره ، طراحی و اجرا و هم در حوزه آموزش .

به منظور کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است درخواست خود را ایمیل نمایید تا اطلاعات کاری و آموزشی اینجانب برایتان ارسال شود .

راه های تماس مستقیم

email : m.yohanaee@mahoornet.com

gmail : m.youhanee@gmail.com

mahdieh

مهدیه توکلی

مشاور ، طراح و مجری پروژه های ملی و فرا ملی

درباره من

مدیر RND در شرکت ماهورنت 

مدرس حوزه های

Data Center، Network، Cloud

Certified از شرکت سیسکو

CCIE Data Center V1

 CCIE Number #49872

همکاری با سازمان های : شرکت مخابرات ایران ، شرکت زیرساخت ، مجموعه شرکت های نفت و گاز و پترشیمی ،بانک های دولتی و خصوصی، سازمان های نظامی و دولتی در پروژه های متعدد شبکه ، ارتباطات سازمان ، مراکز داده ، هم در حوزه مشاوره ، طراحی و اجرا و هم در حوزه آموزش .

به منظور کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است درخواست خود را ایمیل نمایید تا اطلاعات کاری و آموزشی اینجانب برایتان ارسال شود .

راه های تماس مستقیم

email : m.tavakoli@mahoornet.com

gmail : mahdieh.tavakoli@gmail.com

preloader