این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

دوره Cisco UCS
فوق تخصصی

16 ساعت آموزش
0 دانشجو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره Cisco CCNP Enterprise ENCOR
تخصصی

48 ساعت آموزش
0 دانشجو
25%

دوره Cisco CCNP DCCOR
فوق تخصصی

50 ساعت آموزش
1 دانشجو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

6
دوره آموزشی

دانشجو

278
دانشجو

زمان آموزش

69 ساعت
ساعت آموزش

جوایز

989
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید

preloader