خانه » دسته‌بندی نشده » دیتاسنتر-پارت اول-معرفی Fabric Network
15 شهریور 1400

دیتاسنتر-پارت اول-معرفی Fabric Network

از مشخصه های دیتاسنتر های Fabric Base این است که بتواند پاسخ گو به نیاز های زیر باشد

  • نیاز به قدرت توسعه پذیری
  • نیاز به کاهش قطعی ها در تمامی سطوح
  • نیاز به افزایش قدرت مدیریت و بهره بری در زمان راه اندازی و بهره بری

  • نیاز به قرار گیری هر سرویسی در هر نقطه از دیتاسنتر جدا از محدودیت های فیزیکی

با توجه به اینکه در طراحی هایی قبل از طراحی های Fabric Base ، همچون طراحی های Core-Aggregation-Access ، پاسخ دهی به نیاز های Fabric امکان پذیر نبود ،

 یعنی معماری فیزیکی و همچنین معماری سرویس و تکنولوژی های منطبق بر آن با محدودیت همراه بود ، لذا برای رسیدن به این مهم می بایست یک مهاجرت از معماری فیزیکی قبل به معماری فیزیکی Spine and Leaf صورت می گرفت .

در این معماری پارامترهای لازم برای رسیدن به تمامی نیازهای Fabric برطرف شد. این مهم هم می بایست در معماری فیزیکی تحقق پیدا می کرد هم در معماری سرویس و هم پروتکل هایی که برروی آن راه اندازی می شد .

ارتباطات تمامی Spine ها و Leaf ها به گونه است که در آن تمامی Leaf  ها می بایست به تمامی Spine ها ارتباطات خود را داشته باشند و بالعکس . درحالی که هیچ ارتباط  فیزیکی مابین Leaf  ها با هم و Spine ها با هم به صورت مستقیم جهت عبور ترافیک شبکه نخواهیم داشت .

از طرفی هیچ پروتکلی نباید این ارتباطات را به صورت موقت در حالت قطع دراورد . مانند پروتکل STP .

از طرفی سرعت همگرایی این شبکه باید بالاتر از قبل باشد . یعنی می بایست از تمامی ظرفیت های پروتکل های Layer3  استفاده کرد . این بدان معنی است که برای داشتن Load Balancing یا همان ECMP می بایست از تکنیک های Layer 3 بهره برد . در چنین شرایط نباید ارایه سرویس های Layer 2 را از دست داد .پس برای آن باید تدابیری پیش بینی کرد . VXLAN از جمله پروتکل هایی است که می تواند Layer 2 را حفظ و جابه جا کند .

در طراحی Spine And Leaf می توان Block های مختلف مانند Service ، Computing و External بدون محدودیت معماری به شبکه اضافه و یا کم کنیم . با این شرایط قدرت Scalability و افزایش منابع و ظرفیت در دیتاسنتر امکان پذیر می شود .

 

امروزه دیتاسنترها با مشتریان متعددی مواجه شده اند که نیازهای آنها فراتر از فقط برقراری ارتباط است ، نیاز به امکان VM Mobility در لایه سرویس از مهمترین نیازهای آنها در سطح یک دیتاسنتر یا چندین دیتاسنتر است . همچنین امکان داشتن Virtual Network هم درسطح تجهیزات هم در سطح سرویس . این شرایط دیگر با تکنیک های معمول Layer 2  مانند VLAN و Layer 3 مانند VRF به تنهایی راه گشا نیست . بلکه نیاز به تکنولوژی دیگری است که این موارد را خود به خدمت بگیرد ولی در نهایت بتواند نیازهای مختلف مشتری و یا به عبارتی tenant های مختلف را پاسخ گو باشد . VXLAN دقیقا همان تکنولوژی مورد نظر است . 

admin

preloader