Online

برای اضافه شدن به لایو ماهورنت لینک زیر را کلیک کنید

پلتفورم مورد استفاده adobe connect هست ، در صورت استفاده از نسخه desktop ارتباط بهتری را تجربه کنید .

در قسمت Guest وارد شوید و نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید ( برای معرفی در گروه )

preloader