حوزه DataCenter

حوزه DataCenter​

شرکت ماهورنت در حوزه اکتیو Data Center ، توانسته است با بهره مندی و شناخت از دانش روز و تجربیات حضور در پروژهای متعدد Data Center خدمات منحصر به فردی را در سطح کشور ارایه کند .

این خدمات شامل مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی مبتنی بر تکنولوژی های روز و یا برندهای ارایه کننده تکنولوژی های مختلف در حوزه  Data Center  و Cloud  همچون Cisco ، VmWare ، Amazon ، Hitachi ، HP ، EMC است  .

قبلی
بعدی

ما به خود ایمان داریم که با دانش و تجربه 20 ساله ما ، شمامی توانید به اسودگی پروژه خود را مدیریت کنید

شناخت از وضعیت موجود تا رسیدن به گذر

سلامت تجهیزات و تمامی لایسنس های مروبطه
شناخت از تنظیمات ، ارتباطات منطقی و فیزیکی مابین آنها
شناخت از پروتکل ها و سرویس های فعال در شبکه
ارائه مستندات وضعیت موجود
آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح بهینه
تحلیل تغییرات مورد نیاز و ارایه طرح گذر برای هر گونه تغییر در سطح شبکه و سرویس با حداقل زمان قطعی
طراحی ، تامین تجهیزات ، پیاده سازی و پشتیبانی
  • طراحی و پیاده سازی جلسات تحلیلی – آموزشی براساس وضعیت موجود و تکنولوژی های مورد استفاده
  • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP
  • پیاده سازی موارد مورد تایید با همکاری با تیم اجرایی به صورت نظارت کامل بر پروسه پیاده سازی تغییرات در مواقع اعمال تغییرات جزیی توسط کارفرما
  • استقرار تیم های فنی مورد نظر در زمان پیاده سازی تغییرات کلی
  • ارائه مستندات شبکه بعد از تغییرات براساس استاندارهای مستندسازی
  • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات
  • نظارت بر خرید انجام شده
preloader