حوزه Service Provider

حوزه Service Provider

ارتباطات و پیشرفت دانش و تکنولوژی در زیرساخت  و نحوه سرویس دهی  Service Provider ها ، نیاز شرکت های Service Provider به ارتقا سطح کیفی و کمی ارایه سرویس های مختلف را پراهمیت تر کرده است .

شناخت از تکنولوژی های مختلف روز دنیا ، همچنین  شناخت از صنعت Telecom و سرویس های قابل ارایه در  ایران از یک سو و از سوی دیگر اتکا به دانش و تجربه متخصصین ، ما را در انجام تعهدات خود در ارایه راهکارهای مختلف موفق تر کرده است .

این خدمات در حوزه های

 • Carrier Ethernet Infrastructure (VPLS, MPLS L3/L2, MPLS-TP, MPLS-TE
 • Advance Routing (International BGP, BGP Multihoming, …)
 • SDN in Cisco ASR Family (Application Programming Interface)
 • SD-WAN
 • Multi-site design ( OTV , VXLAN )
 • PON Technology
 • Service Provider Monitoring and Management (Cisco Prime Infrastructure)
قبلی
بعدی

ما به خود ایمان داریم که با دانش و تجربه 20 ساله ما ، شمامی توانید به اسودگی پروژه خود را مدیریت کنید

شناخت از وضعیت موجود تا رسیدن به گذر

• انتخاب مدل های متناسب با نیاز سازمان یا شرکت
• ارائه مستندات وضعیت موجود
• آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح بهینه
• تحلیل تغییرات مورد نیاز و ارایه طرح گذر

طراحی ، تامین تجهیزات ، پیاده سازی و پشتیبانی

 • طراحی و پیاده سازی جلسات تحلیلی – آموزشی براساس وضعیت موجود و تکنولوژی های مورد استفاده
 • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP
 • پیاده سازی موارد مورد تایید با همکاری با تیم اجرایی به صورت نظارت کامل بر پروسه پیاده سازی تغییرات در مواقع اعمال تغییرات جزیی توسط کارفرما
 • استقرار تیم های فنی مورد نظر در زمان پیاده سازی تغییرات کلی
 • ارائه مستندات شبکه بعد از تغییرات براساس استاندارهای مستندسازی
 • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات
preloader