حوزه Storage

حوزه Storage

شرکت ماهورنت در حوزه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و تکنیک های Backup گیری از کلیه منابع سخت افزاری و نرم افزاری شبکه در اندازه های شبکه های مختلف (   Enterprise و Data Center ) توانسته است با بهره مندی و شناخت از دانش روز خدمات منحصر به فردی را در سطح کشور ارایه کند .

قبلی
بعدی

ما به خود ایمان داریم که با دانش و تجربه 20 ساله ما ، شمامی توانید به اسودگی پروژه خود را مدیریت کنید

شناخت از وضعیت موجود تا رسیدن به گذر

• تحلیل و شناخت از Storage ها و معماری ارتباطی آنها
• شناخت از روند ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و ریسک های وارده به هر یک
• شناخت از Policy های مربوطه
• ارائه مستندات وضعیت موجود
• آنالیز و تحلیل براساس شناخت از وضعیت موجود و ارایه طرح بهینه
• طراحی سایت های Disaster براساس نیاز و ضرورت های سازمانی
• تحلیل تغییرات مورد نیاز و ارایه طرح گذر برای هر گونه تغییر در سطح storage ها و Server ها و نرم افزارهای Backup گیری شبکه و سرویس با حداقل زمان قطعی

طراحی ، تامین تجهیزات ، پیاده سازی و پشتیبانی

  • طراحی و پیاده سازی جلسات تحلیلی – آموزشی براساس وضعیت موجود و تکنولوژی های مورد استفاده
  • مشاوره جهت تهیه LOM & LOP
  • پیاده سازی موارد مورد تایید با همکاری با تیم اجرایی به صورت نظارت کامل بر پروسه پیاده سازی تغییرات در مواقع اعمال تغییرات جزیی توسط کارفرما
  • استقرار تیم های فنی مورد نظر در زمان پیاده سازی تغییرات کلی
  • ارائه مستندات شبکه بعد از تغییرات براساس استاندارهای مستندسازی
  • مشاوره جهت انتخاب پیمانکار فروش تجهیزات
  • نظارت بر خرید انجام شده
preloader