دوره های ویژه

لیست کامل دوره های آموزشی

دوره Cisco UCS
فوق تخصصی

16 ساعت آموزش
0 دانشجو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره Cisco CCNP Enterprise Composite ENCORE
تخصصی

40 ساعت آموزش
0 دانشجو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره Cisco CCNP DCCORE
فوق تخصصی

40 ساعت آموزش
0 دانشجو
53%

دوره Cisco CCIE Data Center v3
فوق تخصصی

100ساعت آموزش
0 دانشجو
۱۳,۹۹۹,۹۹۹ تومان

دوره Cisco VXLAN
تخصصی

16 ساعت آموزش
4 دانشجو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
preloader