لایو

برای اضافه شدن به لایو ماهورنت لینک زیر را کلیک کنید

پلتفورم مورد استفاده adobe connect هست که در صورت استفاده از نسخه desktop ارتباط بهتری را تجربه می کنید .

preloader