ماهورنت با محوریت تیم فنی خود که از موسسین شرکت هستند توانسته است که در خیلی از پروژه های بزرگ کشوری به عنوان شرکت و یا تیم همراه حضور پیدا کند و تجربه ارزشمندی در ارایه خدمات اجرایی حوزه های مختلف شبکه و دیتاسنتر دارد . با توجه به اینکه امروزه شرکت ماهورنت به صورت تخصصی در حوزه دیتاسنتر فعال است شرح خدمات اجرایی بر این حوزه متمرکز شده است .

  • تجربه پیاده سازی راهکارهای مدرن در حوزه اکتیو دیتاسنتر
  • تجربه پیاده سازی Network دیتاسنتر مبتنی بر VXLAN
  • تجربه پیاده سازی Network دیتاسنتر مبتنی بر تکنولوژی Cisco ACI
  • تجربه پیاده سازی Site-to-site Data Center بر اساس اخرین تکنولوژی روز Network
  • تجربه پیاده سازی سایت Disaster براساس مدل های مختلف در Network و SAN Network
  • تجربه پیاده سازی Computing Area مبتنی بر تکنولوژی Cisco UCS
  • تجربه پیاده سازی Storage Network مبتنی بر تجهیزات Cisco MDS و پیاده سازی FC و FCOE
  • تجربه پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی
  • تجربه پیاده سازی راهکارهای Security در لایه های مختلف اکتیو دیتاسنتر
  • تجربه پیاده سازی مانیتورینگ یکپارچه