بررسی اجمالی
سیاست بازپرداخت و بازگشت ما 10 روز طول می کشد. اگر 10 روز از خرید شما گذشته باشد، ما نمی توانیم به شما بازپرداخت کامل ارائه دهیم.

 موارد غیر قابل برگشت اضافی:

محصولات نرم افزاری قابل دانلود

بازپرداخت دیر یا از دست رفته
اگر هنوز بازپرداختی دریافت نکرده‌اید، ابتدا حساب بانکی خود را دوباره بررسی کنید.

بعد با بانک خود تماس بگیرید. معمولاً قبل از ارسال بازپرداخت، مدتی زمان پردازش وجود دارد.