دیتاسنتر را در اینجا با ما به شکلی تخصصی و براساس آخرین تکنولوژی های روز شرکت سیسکو تجربه کنید . 

دوره های آموزشی Cisco Data Center ماهورنت

28,000,000 تومان
29,000,000 تومان
32,000,000 تومان
10,000,000 تومان

خدمات تخصصی ماهورنت در حوزه دیتاسنتر

برخی از مشتریان همراه با ما