ماهورنت در یک نگاه

شرکت ماهورنت با رویکرد تمرکز برای ارایه خدمات تخصصی در حوزه Data Center ساختاریافته است . امروزه سرعت ارایه تکنولوژی های مختلف در این حوزه توسط شرکت های این صنعت به گونه ای است که نیاز به دانش چه در حوزه طراحی – اجرا وچه در حوزه خرید تجهیزات بیش از پیش احساس می شود . لذا ما باور داریم با داشتن  تجربیات سالها حضور در این صنعت و همگامی با دانش روز ، توانایی ارایه کلیه خدمات دانش محور در حوزه های مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی و آموزش در بخش های مختلف  اکتیو Data Center را داریم .

تعهد ماهورنت چه حوزه طراحی ، اجرا و یا  در حوزه مشاوره ، حضور مستمر و برخورداری از دانش و تکنولوژی های روز است


 


 
جعبه ابزار کامل دیتاسنتر